Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ