Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015

Η   ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ   ΠΟΛΙΤΩΝ   ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ  θα   συγκεντρωθεί  στην
αίθουσα  "ΔΙΟΝΥΣΟΥ " του Πολιτιστικού    Κέντρου στις 7  μμ   την ΚΥΡΙΑΚΗ  01/02   με    θέμα προετοιμασία νέων δράσεων ..Η παρουσία   όλων  είναι  πολύτιμη