Κυριακή 12 Ιουνίου 2022

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΟΪΔΙΑ

 

 
 

Το Σεπτέμβρη του 2020 σταμάτησαν οριστικά τα 16 δρομολόγια τρένων, τη βδομάδα, που εξυπηρετούσαν λειτουργικά την περιοχή μας και που είχαν ξεκινήσει...