Κυριακή 2 Ιουνίου 2013

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ναι, επιθυμώ να συμμετέχω στην εθελοντική ομάδα
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


ΟΝΟΜΑ        :

ΕΠΩΝΥΜΟ   :

ΤΗΛ.             :

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ :            ΠΡΩΙ                
(Βάλτε ένα Χ)              
                                                   ΑΠΟΓΕΥΜΑ

                                                   ΒΡΑΔΥ           


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ email : prot.amfiklia@gmail.com


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013